Connect

Wij brengen alle betrokken partijen aan tafel


Bij de organisatie van een Virtual Event zijn vaak verschillende partijen betrokken. Het Virtual Event is wat hen samenbrengt, maar iedere partij heeft daarbij z’n individuele belangen en wil deze ‘eigen’ belangen naar voren brengen. Waarschijnlijk herken je deze situatie wel en de uitdagingen die dit met zich meebrengt! Active Birds brengt alle betrokken partijen aan tafel.

Het eigen belang overstijgen

De kunst van een succesvol samenwerkingsverband is het vertalen van de gezamenlijke ambitie naar een oplossing die recht doet aan ieders belangen. Sterker nog, de oplossing moet juist beter zijn dan ieder individueel had kunnen bedenken of realiseren: juist daarom werk je samen!

De juiste tools en contacten

Ieder samenwerkingsverband is anders. Er is daarom geen algemene procedure te geven. Wel beschikken wij over een aantal handvatten om te komen tot goede voorstellen waarbij het gezamenlijk belang voorop staat. Bovendien beschikken we over de juiste contacten in met name de sportbranche. Zo onderhouden we goede relaties met de Atletiekunie en de KNWB. Samen maken we er iets moois van!

Ready to connect?!

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder. Alvast bedankt.

Active Birds

Polderweg Oost 14
2973 AN Molenaarsgraaf
+31 (0)184 64 22 88
info@activebirds.nl

Nieuwbrief aanmelding

© 2024 | Active Birds