Deelnemersvoorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemers die gebruik maken van het inschrijfsysteem van PROM’ES / riytechnologies /avalon (nader te noemen: het inschrijfsysteem).
1.2 PROM’ES faciliteert voor evenementenorganisatoren de organisatie van hun (virtuele) evenement. Als uitvoerend orgaan gaat PROM’ES geen juridische, zakelijke of financiële relatie met de deelnemers aan. Deelnemersgegevens zijn, en blijven ook na het (virtuele) evenement, eigendom van de evenementenorganisator. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen altijd bij de organisator van het evenement.  
1.3 Deelname aan het evenement geschiedt uitsluitend door natuurlijke personen die zich op de door het inschrijfsysteem voorgeschreven wijze hebben ingeschreven.
1.4 Door de inschrijving verbindt de deelnemer zich aan de overeenkomst met het inschrijfsysteem.

Artikel 2 Deelname
2.1 De deelnemer dient voor deelname het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
2.2 De organisatie van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, art. 6:75BW) besluiten het evenement af te gelasten.
2.3 Door het besluit van de organisatie om het evenement niet door te laten gaan ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

Artikel 3 Deelnemingsvoorwaarden
3.1 De deelnemer gaat akkoord met het feit dat na de inschrijving de bevestiging van de inschrijving per e-mail wordt ontvangen. Aan deze e-mail kan de deelnemer nog geen verdere rechten ontlenen.
3.2 Van zijn / haar inschrijving ontvangt de deelnemer dezelfde dag een e-mail als ontvangstbevestiging.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Deelname aan het evenement is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer als gevolg van deelname aan het evenement oploopt, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie jegens een onrechtmatige daad (o.d. art.6:162BW)
4.2 De deelnemer dient op de hoogte te zijn van de algemene deelnemingsvoorwaarden van het evenement.

Artikel 5 Portretrecht
5.1 De deelnemer gaat akkoord dat de organisatie eventueel gebruik maakt van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden, zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Artikel 6 Bedrijfsgegevens
6.1 De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en/of producten, digitaal en/of per post, aan de deelnemer.
6.2 De deelnemers verlenen bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie voor het publiceren van zijn/haar naam, geslacht, woonplaats en/of wedstrijdresultaten via verschillende communicatie en/of mediakanalen.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
7.1 Door het voltooien van de inschrijving geeft de deelnemer de organisatie het recht middels een éénmalige incasso het inschrijfgeld van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven, indien er sprake is van automatische incasso als gekozen betaalwijze.
7.2 Door het opgeven van betaalgegevens zoals creditcard, Maestro, Visa, MasterCard, iDEAL, MisterCash en andere betaalmogelijkheden geeft de deelnemer de organisatie het recht middels een éénmalige incasso het inschrijfgeld te incasseren.
7.3 Door de betaling te doen via het betaalsysteem, is de betaling onvoorwaardelijk. Voor mogelijke refund / retourbetaling verwijzen wij u naar de organisatie van het betreffende evenement.
7.4 Door de bevestiging van betaling via contante betaling of overboeking is de deelnemer onvoorwaardelijk het geld schuldig aan de organisatie. De organisatie kan bij niet betaling overgaan op directe vordering in rechte van het inschrijfgeld.

Active Birds, onderdeel van PROM’ES b.v.
B. den Ouden
19 november 2020

Active Birds

Polderweg Oost 14
2973 AN Molenaarsgraaf
+31 (0)184 64 22 88
info@activebirds.nl

Nieuwbrief aanmelding

© 2024 | Active Birds