Active Birds en gemeenten

Gemeenten willen sporten voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk maken. Sport levert een grote bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van inwoners. En aan de sociale samenhang in wijken. Active Birds biedt gemeenten een full service tool om Virtual Events te creëren voor haar inwoners.

Waarom een Virtual Event werkt:
• Ongebonden sporten voor inwoners
• Communicatietool voor voorlichting en bewustwording
• Exposure voor partners en lokaal verenigingsleven

Hoe het werkt: Uitleg in 5 stappen

Sportinclusief denken

Gemeentelijk sportbeleid, van oudsher vaak beperkt tot accommodaties, richt zich steeds meer op de maatschappelijke doelen die sport kan (helpen) realiseren. Integraal beleid en thema’s waarbij sport en bewegen in toenemende mate wordt betrokken omvatten dorps- en doelgroepenbeleid, gezondheidsbevordering, sociale activering en toerisme. Sporten en bewegen wordt ingezet voor het bewerkstelligen van een leefbare samenleving en als remedie voor maatschappelijke problemen.

Krachten bundelen

Bij de ontwikkeling van een actief sportbeleid zijn vaak diverse partijen betrokken. Een intensieve samenwerking met partners is cruciaal. In de eerste plaats gaat het dan om de sportverenigingen in de gemeente, vrijwilligers, buurtsportcoaches en de sporters zelf. Daarnaast is het vaak zinvol verbindingen te leggen met scholen, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties. Door de krachten te bundelen, kunnen zoveel mogelijk inwoners meedoen!

Behoefte aan ongebonden sport

De afname van de deelname aan de klassieke verenigingssporten is landelijk al langer zichtbaar. Beweegprogramma’s van gemeenten richten zich daarom meer en meer op ongebonden sport: sport- en bewegingsvormen die individueel of ad hoc georganiseerd worden beoefend met weinig andere verplichtingen. Dit verklaart mede de populariteit van deelname aan Virtual Events.

Ongebonden sporten: Wandelen, (toer)fietsen, hardlopen, zwemmen, skaten, kanoën en schaatsen op natuurijs.

Samen sparren

We denken graag met je mee over jouw doelen en hoe die het beste te behalen zijn. Samen denken we na over vernieuwende en creatieve manieren om invulling te geven aan je ambities. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Als je alvast een tipje van de sluier op kunt lichten omtrent het vraagstuk, zorgen we ervoor dat de juiste mensen aan tafel schuiven.

Contactformulier
* = Verplicht veld

Active Birds

Polderweg Oost 14
2973 AN Molenaarsgraaf
+31 (0)184 64 22 88
info@activebirds.nl

Nieuwbrief aanmelding

© 2024 | Active Birds